WasaPlan vastasi Starkin nonstop 24/7 -myymälän pää- ja arkkitehtisuunnittelusta

4.7.2024

Stark Suomen uusin toimipiste avautui Helsingin Konalassa keväällä. Toimipiste palvelee rakentajia vuorokauden ympäri kaikkina viikonpäivinä. WasaPlan vastasi haastavan korjaushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta. Hankkeeseen haastetta toivat mm. käyttötarkoituksen muutoksesta johtunut kaavamuutosprosessi, paloturvallisuusasiat ja tontin päädyssä kulkeva kaasuputki. 

Helsingin Konalassa Ristipellontiellä sijaitseva vanha kiinteistö (5 180 m²) saneerattiin Starkin uudeksi myymäläksi. Rakennuksen kunnostamisessa kiinnitettiin erityisesti huomioita nykytekniikkaan ja tilojen toimivuuteen sekä turvallisuuteen. 

Stark, Konala-9084 pienennetty


Hanke käynnistyi kaavamuutoksen hakemisella

Kiinteistö sijaitsee tontilla, joka oli aiemmin kaavoitettu teollisuus- ja varastokorttelialueeksi. Ensimmäisenä sille lähdettiin hakemaan kaavamuutosta liikerakennusten korttelialueeksi. Helsingin kaupunki hoiti kaavamuutosprosessin ripeästi.

Yleissuunnitteluvaihe ja rakennuslupaprosessi oli vaativa ja aikaa vievä erilaisine selvitystarpeineen. 

”Korjausrakentaminen on aina uudisrakentamista haastavampaa. Matkan varrella tulee aina jonkin verran yllätyksiä, vaikka olisi tehty kattavat tutkimukset ja selvitykset ennen hankkeeseen ryhtymistä. Itse rakennuslupaprosessi on myös vaativampi pääkaupunkiseudulla verrattuna muuhun Suomeen, mutta viranomaisyhteistyö oli kuitenkin sujuvaa”, kertoo kohteen arkkitehti ja WasaPlanin suunnittelupäällikkö Minna Iisakka.

Stark, Konala-0622


Vanha kiinteistö saatiin modernisoitua asiakkaan tarpeita vastaavaksi

Kiinteistön tilajakaumaan ei tarvinnut tehdä valtavia muutoksia, sillä se soveltui melko hyvin sellaisenaan uuteen käyttötarkoitukseensa. Julkisivu saneerattiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, ajan henkeä sekä uuden kaavan tavoitteita, mutta samalla rakennuksen ulkoseinän ulkopuoliset pilarit ja palkit jätettiin näkyviin kertomaan oman aikansa tarinaa. Rakennuksesta purettiin pois 2-kerroksen tasolla ollut ulkoneva entinen toimisto- ja valmistuskeittiö -osio.

Sisätiloissa suurimpia haasteita aiheutti palotekniset asiat käyttötarkoituksen muutoksen ja siitä johtuvan palokuorman vuoksi. Palotekniset ratkaisut saatettiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, rakenteita palosuojattiin ja ajantasaistettiin savunpoisto.

”Oman mutkan suunnitteluvaiheessa toi tontin eteläpuolella maan alla sijaitseva yksi Suomen suurimmista kaasuputkista. Aikataulupaineista ja kustannussyistä johtuen kaasuputken siirto ei lopulta tullut kysymykseen, vaan rakennuksesta jouduttiin purkamaan ja viistämään kaksi nurkkaa, jotta saatiin vaadittava suojaetäisyys kaasuputkeen”, kertoo Iisakka.

Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää osaamistamme ja palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnittelijoiltamme löytyvät pätevyydet vaativien kohteiden suunnitteluun kaikilla suunnittelualoilla.

”Kaikista haasteista huolimatta saimme korjaushankkeen maaliin hyvässä yhteistyössä. Kiitän lämpimästi kaikkia projektissa mukana olleita osapuolia heidän omistautumisestaan ja ammattitaidostaan. Yhteistyömme oli avainasemassa hankkeen onnistumisessa,” kiittelee Iisakka.
Stark, Konala-0602

Stark, Konala-0615

Kuvat: Maria Putaansuu

Lue myös: Starkin NONSTOP 24/7 -toimipiste avautui Helsingin Konalaan – liiketilat toteutettiin Wasa360-palvelumallilla (2.4.2024)

Yhteistyössä

Arkkitehti- ja pääsuunnittelu, WasaPlan Oy, Minna Iisakka
Toteutussuunnittelu, WasaPlan Oy, Minna Iisakka ja Riina Norrgård
Rakennesuunnittelu, Ramboll, Jarmo Lainejoki
Geotekninen suunnittelu, Ramboll, Jarno Oinonen
Sähkösuunnittelu, WasaPlan Oy, Jussi Palo ja Anu Kippola 
BIM, WasaPlan Oy, Anu Kippola
LVIA, Sweco, Janne Majaniemi ja Joonas Jokiaho
Vihersuunnittelu, Helma Oy, Annaleena Puska
Palosuunnittelu, KK-Palokonsultti Oy, Katariina Kevarinmäki
Pääurakoitsija, Restok Oy, Toni Hietala
Rakennuttaja, WasaGroup Oy, Petri Turtiainen
Vuokralainen, Stark Suomi, Panu Saikkonen ja Veijo Karjala
Omistaja, Tuohex Capital Oy, Jani Peräsarka

 

Lisätietoja

Minna Iisakka
Suunnittelupäällikkö
050 374 4455
minna.iisakka@wasaplan.fi
LinkedIn

Minna Iisakka-2