Hankekehitys

WasaPlan on mukana asiakkaittensa rakennusprojekteissa ja kiinteistöhankkeissa alkumetreistä lähtien.

Monipuolinen osaaminen rakennusalan kaikilta sektoreilta tuottaa lisäarvoa hankkeisiin ideointivaiheesta alkaen.

Laadimme hankesuunnitelmat, hoidamme kaavamuutosprosessit ja kehitämme kiinteistöjä asiakkaidemme etujen mukaisesti.

Tyypillisiä hankekehityskohteita ovat liikerakennuskortteleitten ja -alueitten massoittelu ja suunnittelu yhdessä käyttäjien ja maanomistajien kanssa sekä asemakaavoituksen tai kaavamuutosten ohjaaminen asiakkaittemme tarpeita vastaavaksi. Asuntorakentajille teemme tontinkäyttösuunnitelmia, joissa selvitetään mahdollinen asuntojen määrä, autopaikkamäärät ja mahdollisuudet tehokkuuden kasvattamiseen.

Hyödynnämme 3d-mallinnusta hankekehitysprojekteissa, jolloin saamme hankkeen alusta saakka visualisoinnin lisäksi myös volyymi- ja kustannustietoa tilaajalle.

Oletko rakentamassa? Pyydä tarjous suunnittelusta